BROTTNING PÅ SCHEMAT

Låter det intressant med brottning på schemat är du välkommen att söka till oss, oavsett var i landet du bor. Sedan läsåret 98/99 har Vasagymnasiet erbjudit brottning på schemat och är sedan 2002 ett Riksidrottsgymnasium.

Vi erbjuder brottningsutbildning i båda olympiska stilarna, fristil och grekisk romersk stil. Du får även teoretisk utbildning inom olika idrottsämnen såsom kost, träningslära, etik och moral, idrottens organisation, idrottsskador, ledarskap, Svenska Brottningsförbundets tränarutbildning steg 1 och 2 samt tävlingssekreterarutbildning.

Vasagymnasiet är välkänt för sin fina arbetsmiljö, en skola med stort urval av program att välja bland som student. Då skolan samarbetar med Ullvigymnasiet i grannkommunen Köping kan vi erbjuda 16 olika program. Besök skolornas hemsidor för mer information, studievägledning och programutbud.

Brottningsutbildningen
Vår brottningsutbildning är förlagd i lokaler som Arboga Atletklubb ansvarar för. Här har vi tillgång till dubbla brottarmattor, gym och omklädningsrum med bastu samt utbildningslokal och kansli. Vid kompletterande träning har vi nära till badhus, gymnastik- och bollhall, löparspår med utegym och friidrottsbana. För de elever som studerar vid Ullvigymnasiet i Köping anordnas skjuts till/från skolan när det krävs för att kunna delta vid brottningsutbildningen i Arboga. Den tid av skolarbetet som tas i anspråk för brottning är individuella valet (totalt max 600 poäng, beroende på elevens val). Det är möjligt att söka om anpassad studietid och läsa gymnasiet under 4 år för att skapa goda förutsättningar för sin utveckling inom både de teoretiska ämnena och brottningen.

Du som elev får din utbildning tillgodosedd av Patrik Magnusson och Anders Eriksson. Patrik Magnusson är legitimerad idrottslärare med specialidrottskompetens, utbildad vid GIH i Örebro, med egna landslagsmeriter både som aktiv och ledare för Svenska Brottningsförbundet.

Anders Eriksson är Osteopat med stort kunnande inom idrottsskador och rehabilitering, utbildad vid University of Wales, med egna landslagsmeriter och utbildaruppdrag för Svenska Brottningsförbundet.

Vi bedriver ett internationellt utbyte med vår vänskola i Tyskland och jobbar kontinuerligt för att utöka det internationella utbytet med andra länder.

Riksidrottsförbundet godkänner varje år verksamhetsplanen, vilket är ett krav för att få bedriva RIG. Kontinuerlig uppföljning av verksamheten under läsåret sker tillsammans med rektor, lärare och representant för Svenska Brottningsförbundet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i vår utbildning under en praktikvecka eller göra ett studiebesök.

Stöd för dig som elev
Arboga RIG har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet och ett nära samarbete med Arboga Atletklubb. Alla elever hos oss blir tilldelade en fadder som tillhör föreningen och vars uppgift är att vara ett vuxenstöd under det första året.

Vi välkomnar besökande familjer och klubbtränare som enligt överenskommelse kan låna övernattningslägenhet på internatet kostnadsfritt.

Stöd till din hemmaklubb
Naturligtvis tävlar du som elev för din hemmaklubb under hela studietiden. Då det gäller tävlingar som Arboga RIG åker på, enligt tävlingsplaneringen, är vi som tränare/lärare med och coachar eleven om hemmaklubben så önskar. För att underlätta för hemmaklubben kan vi erbjuda transport till och från tävlingen till en kostnad av 75 kr per tävling, som en symbolisk summa för bensin. Vi kan också lägga ut för kostnader i samband med tävling (anmälningsavgift, övernattning, ev matpeng) för att en gång per termin fakturera hemmaklubben för utläggen.

Sök till Arboga RIG

Brottning-på-schemat-Intresseanmälan-

Din intresseanmälan (ej bindande) skickas senast den 1 december 2017 till:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus
Box 110 16
100 61 Stockholm

Vid gymnasievalet söker du ett nationellt program och anger ARBOGA eller KÖPING som ort. I rutan ”val av gren eller inriktning” skriver du ”Brottning”.

Kontakta oss gärna om du har frågor och följ oss på Facebook!

Patrik Magnusson
Tränare/Lärarlegitimerad idrottslärare med specialidrottskompetens  
patte3@gmail.com
Mobil: 073-765 70 38

Anders Eriksson
Tränare/Universitetsutbildad Osteopat D.O BSc Hons
baldersosteopati@gmail.com
Mobil: 070-542 36 38, 073-662 32 04

Nina Brattgjerd
Föreståndare Brottarbacken
Mobil: 073-662 93 65
Telefon internatet: 0589-61 16 04, 61 16 12

Arboga AKs kansli:
Telefon: 0589-61 11 05

Naturligtvis behövs det regler och normer för att få en hög status på utbildningen. Dessa har skapats gemensamt av Svenska Brottningsförbundet, Arboga kommun, Arboga Atletklubb, Vasagymnasiet och elever.