ELITIDROTTSFÖRSÄKRING

Elever vid RIG Brottning Arboga är försäkrade under hela sin utbildningstid genom Folksam Elitidrottsförsäkring som tecknas av gymnasieskolan.

Runt eleverna finns god kunskap om idrottsskador, akut omhändertagande och rehabilitering, både under träning och tävling.

Vid behov samarbetar vi med Lennart Magnusson, ortoped och idrottsläkare, vid Ortopedpraktiken i Västerås.